image

STARTER MIX

 

Master formule tegen diarree en neststerfte

In de kweek zijn er soms grote verliezen van nestjongen veroorzaakt door bacteriële diarree tijdens de eerste levensweek. Hoewel de kweekvogels er zelf perfect uitzien en zij hun jongen uitstekend voeden, kan diarree optreden en natte nesten veroorzaken gezien de jongen hun uitwerpselen niet langer omhuld zijn door een vliesje. Onder deze omstandigheden is het niet meer mogelijk voor de ouders om de uitwerpselen te verwijderen en aldus wordt het nest vies en nat.

De kweekpop krijgt vaak een vochtig onderlijf van het zitten op een bevuild nat nest. Men spreekt dan van de “zweetziekte”. De jongen stoppen met groeien en sterven na een aantal dagen.

Het is echter mogelijk om dit alles te vermijden door aan de pasgeboren jongen een medicatie te verstrekken die bacteriële diarree voorkomt. In samenwerking met Pantex Holland, heeft dr. Coutteel hiervoor Starter Mix ontwikkeld. Deze behandeling gebeurt via het drinkwater en wordt door de ouders aan de jongen gegeven vanaf het uitkomen, dus dag 1, gedurende 1 week.


Doel

  • Preventie van neststerfte van jonge vogels in hun eerste levensweek (kanaries en Europese vogels).
  • Behandeling en preventie van bacteriële infecties die diarree veroorzaken bij vogels (kanaries en Europese vogels, kleine kromsnavels en duiven).


Toediening

Orale toediening via het drinkwater.

Meng 4 gram (1 maatlepel) van Starter Mix met 1 liter drinkwater.

  • Om neststerfte van jonge vogels te voorkomen: dagelijks toedienen tijdens de eerste levensweek.
  • Bij bacteriële diarree: toedienen gedurende 7 opeenvolgende dagen als een curatieve behandeling.

Verander het medicinale water op dagelijkse basis en voorzie dit als enige bron van drinkwater tijdens de behandeling. Dit water kan men eveneens mengen met het eivoer.


Presentatie

  • Pot van 100 g, inclusief maatlepel.


Bijlagen

Download Flyer